About us

Company info:

Raczynski fireplaces

Raczyński Kominki Remonty Rafał Raczyński
59-623 Lubomierz Pasiecznik 74

Nip. 614 153 31 50

tel. : +48 517 370 886
e-mail: biuro@remonty-raczynski.pl

KONTO:
24 1020 2124 0000 8102 0158 2600
PKO BP Oddział 1 w Jeleniej Górze


Wioleta - store service

e-mail: biuro@remonty-raczynski.pl
phone no.: 517 370 886

office: 75-30-000-32


Rafał – technical department

e-mail: biuro@remonty-raczynski.pl
phone no.: 797 252 379

office: 75-30-000-32